REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9323
Tytuł: To (jedyne) miejsce, tamte (najważniejsze) emocje – kilka uwag o twórczości Amosa Oza
Inne tytuły: This (One and Only) Place, Those (Most Important) Emotions: Remarks on the Works by Amos Oz
Autorzy: Czyżak, Agnieszka
Słowa kluczowe: space
territory
emotions
homeland
family
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 45-59
Abstrakt: The article analyzes emotions in literature and their deep connection with the represented space. A good illustration of such interrelations is provided by the memoir of Amos Oz, A Tale about Love and Darkness (2002). The interpretation demonstrates that the relation between the personal experience (including family) and community values may shed light upon other questions such as the difficult past of the state of Israel, growing up into a wise patriotism and establishing real connections with the homeland.
Afiliacja: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Nota biograficzna: Agnieszka Czyżak, dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Instytutu Filologii Polskiej. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), PRL – świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944–89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011), Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015) oraz Przestrzenie w tekście, w przestrzeni tekstów. Interpretacje (2018).
E-mail: agaczyz@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9323
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.04
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8918-5264
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_A_Czyzak_To_(jedyne)_miejsce_tamte_(najwazniejsze)_emocje.pdf149,5 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.