REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9322
Tytuł: Ateliery i plenery w prozie Bohumila Hrabala
Inne tytuły: Ateliers and en plein-airs in the Prose of Bohumil Hrabal
Autorzy: Soliński, Wojciech
Słowa kluczowe: atelier
en plein-airs
autobiographical locations
symbolic space
artistic space
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 33-44
Abstrakt: The article analyzes the emotional aspect of autobiographical places in the works of Bohumil Hrabal. Its author observes that both the short and the long prosaic forms by the Czech writer are often set in the space stretching between ateliers of pubs and en plein-airs of Nymburk on the Elbe River (“the town on water”), forests of Kersko, and the degraded smelter plant Krásná Poldi in Kladno. The list of Hrabal’s locations does not end here and also includes the “borderland areas”, such as the control room and platforms of the railway station in Kostomlaty nad Labem; the basement of the wastepaper warehouse in Spalona Street in Prague (and pubs nearby); the author’s flat (which had neither windows nor a toilet) located at 24 Na Hrázi (Věčnosti) Street and many other streets leading directly to the Svět pub Special attention is also given to a place that the author had never visited – Drohobych, but got to know through the prose of Bruno Schulz.
Afiliacja: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski
Nota biograficzna: Wojciech Soliński, prof. dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, literaturoznawca, teoretyk literatury, translatolog, tłumacz. Opublikował m.in.: Przekład artystyczny a kultura literacka. Komunikacja i metakomunikacja literacka (1987); włoski przekład tej pracy Traduzione artistica e cultura letteraria. Comunicazione e metacomunicazione letteraria (1992); Kształty obecności. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej (2013), współredagował z W. Boleckim i M. Gorczyńskim, Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Język – Kultura (2015). Przełożył na język polski książkę Umberta Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea. Wydanie 1: W poszukiwaniu języka uniwersalnego (2002); wydanie 2: Poszukiwanie języka doskonałego w kulturze europejskiej (2013). W roku 2014 zadebiutował jako tłumacz literacki przekładem bajki Bohumila Hrabala Złocieńka (Kopretina).
E-mail: wojciech.solinski@uwr.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9322
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.03
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8244-3101
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_W_Solinski_Ateliery_i_plenery_w_prozie_Bohumila_Hrabala.pdf123,68 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.