REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9321
Tytuł: Poeta (na) Akropolu. Przypadek Zbigniewa Herberta
Inne tytuły: Poet on/of the Acropolis. The Case of Zbigniew Herbert
Autorzy: Jochemczyk, Mariusz
Słowa kluczowe: geographical space
emotions
journey
Acropolis
Greece
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 23-32
Abstrakt: This article is devoted to the Greek journeys of Zbigniew Herbert – a restlesss traveller and the author of such essayistic sketchess as Diariusz grecki [Greek diary] Duszyczka [Little soul] and Akropol [The Acropolis]. The hill of Athens became the arena of the writer’s emotional struggles with himself. The masterpiece, which was admired and studied in the library retreat, evoked the previously suppressed emotions – helplessness, impatience, anger, melancholy, frustration, discouragement. The Acropolis proved to be a mystery impossible for Herbert uncover, and finally, a strange place of his “private psychomachia”.
Afiliacja: Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Mariusz Jochemczyk, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach. Zastępca redaktora naczelnego pisma naukowego „Fabrica Litterarum Polono-Italica”. Laureat nagrody im. ks. A. Weltzla – „Górnośląski Tacyt” (2016). Wybrane publikacje: Rzeczy piekielne. Wokół „Poematu Piasta Dantyszka” Juliusza Słowackiego (Katowice 2006), Sploty tradycji. Dwugłosy o literaturze polskiej XX wieku (Katowice 2014), Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne (Katowice 2015). Współautor publikacji: Nasz Broniewski. Prelekcje warszawskie (Katowice 2010).
E-mail: mariusz.jochemczyk@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9321
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.02
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0671-6355
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_M_Jochemczyk_Poeta_(na)_Akropolu.pdf117,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.