REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9318
Tytuł: Językowa podróż po Polsce. Poradnik metodyczny z programem nauczania języka polskiego jako obcego
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Szostak-Król, Katarzyna
Data wydania: 2019
Data dodania: 21-lip-2020
Wydawca: Urząd ds. Cudzoziemców
Abstrakt: Poradnik metodyczny jest adresowany do lektorów oraz nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców i przygotowują tę grupę do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych. W połączeniu z podręcznikiem do nauki języka polskiego jako obcego Językowa podróż po Polsce, skierowanym do dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w wieku 11–15 lat, stanowi on gotowy materiał do pracy w czasie lekcji mających na celu przygotowywanie uczestników zajęć do uczestnictwa w życiu społecznym oraz pełnej partycypacji w życiu polskiej szkoły. Poradnik metodyczny składa się z czterech części, które zawierają: - program nauczania języka polskiego jako obcego, skierowany do dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji, rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w polskich placówkach oświatowych (z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego uczestników zajęć), - przykładowe konspekty lekcji (uwzględniające zróżnicowanie wiekowe uczestników zajęć), wykorzystujące materiał zawarty w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego Językowa podróż po Polsce oraz kartach pracy, - propozycje gier i zabaw językowych, - karty pracy z dodatkowymi ćwiczeniami, będącymi uzupełnieniem treści zawartych w podręczniku (z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego uczestników zajęć). Do każdej lekcji przygotowano gry i zabawy językowe, które dodatkowo zostały szczegółowo opisane. Wprowadzono je, aby wspomóc dzieci i młodzież w opanowaniu nowego słownictwa oraz pomóc w utrwalaniu nowopoznanych struktur gramatycznych. W poradniku zamieszczono również trzy przykładowe konspekty lekcji w celu pokazania, jak wykorzystywać proponowane materiały dydaktyczne, zawarte m.in. w podręczniku i kartach pracy, podczas organizowania procesu edukacyjnego na lekcji. Karty pracy zawierają zróżnicowane ćwiczenia i stanowią uzupełnienie treści leksykalnych, gramatycznych, kulturowych i międzykulturowych zawartych w podręczniku. Przygotowane karty pracy uwzględniają zróżnicowanie wiekowe uczestników zajęć.
Afiliacja: Anna Młynarczuk-Sokołowska: Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku
Katarzyna Szostak-Król: Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
Nota biograficzna: Katarzyna Szostak-Król – polonista, glottodydaktyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, w której obecnie uczy się ponad 60. dzieci cudzoziemskich. Do jej zainteresowań naukowych należą: regionalne i dialektalne odmiany języka, język pisarzy, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego oraz edukacja międzykulturowa. Prowadzi zajęcia i warsztaty integrujące środowisko dzieci polskich i cudzoziemskich w oparciu o autorskie scenariusze i innowacyjne programy edukacyjne. Autorka i redaktorka monografii naukowo-metodycznych, materiałów edukacyjnych itd.
Anna Młynarczuk-Sokołowska – pedagog-kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jako teoretyk i praktyk zajmuje się edukacją międzykulturową. Jest autorką publikacji naukowych i metodycznych z tego zakresu, realizatorką projektów naukowych i społecznych, inicjatorką innowacji pedagogicznych, itd. Aktualnie prowadzi badania dotyczące sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji. Od 2008 roku pracuje z cudzoziemcami (głównie narodowości czeczeńskiej). Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców na lata 2018–2020.
E-mail: Anna Młynarczuk-Sokołowska: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Publikacja powstała w ramach projektu „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji "Bezpieczna przystań"
URI: http://hdl.handle.net/11320/9318
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A. Młynarczuk-Sokołowska, K. Szostak-Król, Poradnik metodyczny.pdf14,69 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.