REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9297
Tytuł: Ochrona tajemnicy medycznej w e-zdrowiu
Inne tytuły: Protection of Medical Privilege in eHealth
Autorzy: Konopka, Katarzyna
Słowa kluczowe: eHealth
medical privilege
data protection
e-zdrowie
przywilej medyczny
ochrona danych
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-lip-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 2, 2020, s. 245-257
Abstrakt: This article exposes legal and moral concerns regarding medical privilege and safety of patients’ medical data in association with the area of eHealth. Digital technology in modern society provides unbelievable opportunities for patients, but also challenges for their privacy. The availability and incorporation of digital technology in almost every aspect of life provides not only opportunities, but also challenges. The security of medical information in the context of medical privilege seems to be at risk, especially in the mHealth area. This article focuses on the emerging privacy issues regarding medical privilege in eHealth. The article analyzes the framework for eHealth in the Polish legal system, with consideration of current legal acts, in relation to medical privilege and security of patients’ data, especially in m Health and the Internet of Things. Due to the delicate nature of information about patients in medicine, it is strongly needed to balance the safeguarding of data and privacy with the development of eHealth.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Nota biograficzna: Katarzyna Konopka – doktorantka w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, aplikantka radcowska.
E-mail: katarzynakonopka@opoczta.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9297
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.02.13
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1758-2185
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_2_K_Konopka_Ochrona_tajemnicy_medycznej_w_e-zdrowiu.pdf169,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.