REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9294
Tytuł: Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta w wybranych systemach civil i common law
Inne tytuły: Medical Confidentiality after Patient Death in Selected Civil and Common Law Systems
Autorzy: Bagan-Kurluta, Katarzyna
Drozdowska, Urszula
Słowa kluczowe: medical confidentiality
objection to disclosure
medical diaries
protection of public persons
tajemnica lekarska
sprzeciw wobec ujawnienia
dzienniki medyczne
ochrona osób publicznych
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-lip-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 2, 2020, s. 199-231
Abstrakt: The paper presents problems related to medical confidentiality after the patient’s death. The reasons for the waiver of this secret need to be considered. To this end, the authors analysed Polish regulations of medical law and then compared them to selected European regulations: French and English law. The inspiration for describing these two legal orders were two media-highlighted cases of the publication of medical diaries after the deaths of people holding the highest state offices: Lord Moran and Dr. Claude Gubler. The first doctor published his memoirs concerning the state of health of the English statesman of World War II – Winston Churchill, while the second published his memoirs after the death of the French President – François Mitterrand. The authors describe the reaction of the law to these breaches of secrecy after the deaths of the patients, and confront them with the current regulations. The whole is crowned with conclusions resulting from the comparison of Polish, French and English law. The paper uses the dogmatic-legal and comparative methods.
Afiliacja: Katarzyna Bagan-Kurluta - Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Urszula Drozdowska - Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Nota biograficzna: Katarzyna Bagan-Kurluta – dr hab. nauk prawnych, profesor UwB, kierownik Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
Urszula Drozdowska – dr nauk prawnych, adiunkt w Pracowni Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Białymstoku, radca prawny
E-mail: Katarzyna Bagan-Kurluta: bagan-kurluta@uwb.edu.pl
Urszula Drozdowska: drozdowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9294
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.02.10
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8551-6214
0000-0002-7663-1904
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_2_K_Bagan-Kurluta_U_Drozdowska_Tajemnica_medyczna.pdf214,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.