REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9277
Tytuł: Nierówności majątkowe na przykładzie Polski i Niemiec – wnioski z badania zasobności budżetów domowych
Inne tytuły: Wealth inequalities in Poland and Germany - conclusions from Household Finance and Consumption Survey
Autorzy: Janowicz, Jerzy
Słowa kluczowe: nierówności ekonomiczne
majątek
dochód
gospodarstwo domowe
HFC
economics inequalities
wealth
income
household
HFCS
Data wydania: 2020
Data dodania: 30-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T.4, Teoria i praktyka, redakcja naukowa: Ewa Gruszewska, Białystok 2020, s. 74-90
Konferencja: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Abstrakt: Cel – Analiza porównawcza poziomu nierówności majątkowych w Polsce i Niemczech. Ich ocena w kontekście realizacji celów społecznej gospodarki rynkowej. Wskazanie potencjalnych czynników wpływających na poziom nierówności majątkowych. Metodologia badania – Wykorzystano wyniki Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (HFCS) prowadzonych cyklicznie w latach 2010-2016 w państwach strefy euro oraz w Polsce i na Węgrzech. Wynik – Nierówności majątkowe w Niemczech są wyraźnie wyższe niż w Polsce. W przypadku obu krajów czynniki ich wzrostu wydają się być podobne. Wskazuje to na bardzo prawdopodobny w przyszłości wzrost nierówności w Polsce do poziomu obserwowanego u zachodniego sąsiada. Oryginalność/wartość – Autor wykorzystuje jedyne na ten moment tak obszerne dane dotyczące sytuacji majątkowej gospodarstw domowych. Jednolita metodyka badania umożliwia porównywanie poszczególnych państw między sobą, a cykliczność w realizacji badań umożliwia porównywanie zmian w czasie.
Goal – Comparative analysis of the level of property inequalities in Poland and Germany. Their assessment in the context of achieving the goals of the social market economy. Indication of potential factors affecting the level of property inequalities. Research methodology – The use of the results of the Household Finance and Consumption Survey (HFCS) conducted cyclically in 2010-2016 in the euro area countries, as well as in Poland and Hungary. Score – Property inequalities in Germany are higher than in Poland. In the case of both countries, their growth factors seem to be similar. This indicates a very likely future increase in inequalities in Poland to the level observed in the western neighbor. Originality /value – The author uses the only data available for this moment regarding the wealth situation of households. The uniform methodology of the study makes it possible to compare individual countries with one another and cyclicality in the implementation of research enables comparison of changes over time.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9277
DOI: 10.15290/wpewbmn4.2020.06
ISBN: 978-83-7431-611-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców", 23-24 maja 2019
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Janowicz_Nierownosci_majatkowe_na_przykladzie_Polski_i_Niemiec.pdf830,46 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.