REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9241
Tytuł: Mainstream economics versus heterodox economics – between dispute and dialogue
Autorzy: Kiełczewski, Dariusz
Słowa kluczowe: mainstream economics
heterodox economics
reductionism
pluralism
Data wydania: 2020
Data dodania: 23-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(100) 2020, s. 121-131
Abstrakt: Purpose – The purpose of this article is to highlight the differences between mainstream and heterodox economics and essence of the dispute between them, as well as to indicate that this dispute results from attachment to a reductionist Cartesian research approach. Research method – The work utilises a review and analysis of the literature on the subject, deductive and inductive inference, as well as a linguistic descriptive method and tabular summaries. Results – The author concludes that the contemporary discussion between economic trends can be reduced to a confrontation of two reductionisms in the perception of economics: individualistic and objective, as well as social and normative. Breaking this methodological limitation provides an opportunity to search for pluralistic (integrated) economic positions in the future. Originality / value / implications / recommendations – Awareness of methodological aspects of the dispute between economic trends. Indication of the possibility of building pluralistic and integrated positions. Usefulness in building economic theory. Awareness of the need for diversity in economic research.
Afiliacja: Faculty of Economics and Finance, University of Bialystok
E-mail: d.kielczewski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9241
DOI: 10.15290/oes.2020.02.100.09
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9801-909X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2020, nr 2(100)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2020_D_Kielczewski_Mainstream_economics.pdf202,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.