REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9236
Tytuł: Key enabling technologies in the European Union and in Poland
Autorzy: Gwarda-Gruszczyńska, Edyta
Starzyńska, Dorota
Gortatowicz, Karolina
Słowa kluczowe: key enabling technologies
technological competitiveness
EU strategy
Data wydania: 2020
Data dodania: 22-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(100) 2020, s. 47-62
Abstrakt: Purpose – To analyse the situation in Key Enabling Technologies (KETs) in the European Union and in Poland. Research method – Desk research and the analysis of available literature. The sources of data used were, among others: European Patent Office, Central Statistical Office, IMD World Competitiveness Centre and High Level Expert Group reports as well as the reports and data of the European Commission. KETs’ analysis in Poland was conducted based on the published CSO data. The article presents selected variables characterising the activity of enterprises operating in the field of biotechnology and nanotechnology, and the analyses of research and development activities as part of the executive sectors in both of the analysed fields. In addition, data on the number of registered patents in Poland and the share of the number of registered patents in the field of biotechnology in relation to their total number were presented. Results – The article covers topics connected with the measurement of KETs’ competitiveness, describes the situation of KETs in Europe and in Poland, not being a very innovative EU country. Originality /value – The problem of KETs and their importance for the EU and its members’ sustainable development is recognized in a limited scope. There is not much literature on the topic. There is no strategy for KETs at the national level in Poland.
Afiliacja: Edyta Gwarda-Gruszczyńska - Faculty of Management, University of Lodz
Dorota Starzyńska - Faculty of Management, University of Lodz
Karolina Gortatowicz - Faculty of Management, University of Lodz
E-mail: Edyta Gwarda-Gruszczyńska: edyta.gwarda@uni.lodz.pl
Dorota Starzyńska: dorota.starzynska@uni.lodz.pl
Karolina Gortatowicz: gortatowiczkarolina@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9236
DOI: 10.15290/oes.2020.02.100.04
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9484-2721
0000-0001-5355-016X
0000-0002-1848-8257
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2020, nr 2(100)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.