REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9205
Tytuł: Исследование о поэтических жанрах в русской литературе на рубеже ХХ–ХХI вв. Ульяны Вериной и стихи Яна Чиквина 1970-х годов / У.Ю. Верина, Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа ХХ–ХХI вв., Минск 2018, 307 с.
Autorzy: Zarembo, Ludmiła
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 322-326
Afiliacja: Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk
URI: http://hdl.handle.net/11320/9205
DOI: 10.15290/bb.2019.11.24
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7605-7295
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_L_Zarembo_Issledovanie_o_poeticeskih_zanrah.pdf136,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.