REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9204
Tytuł: Эмоцыя паэтычнага твора / С.У. Калядка, Лiтаратуразнаўчая тэорыя паэтычнай эмоцыi, Мiнск: Беларуская навука, 2018, 350 с.
Autorzy: Danilczyk, Aksana
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 319-322
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk
Nota biograficzna: Danilczyk Aksana (Данiльчык Аксана) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9204
DOI: 10.15290/bb.2019.11.23
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1561-588X
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_A_Danilczyk_Emocyja_paetycznaha_twora.pdf137,07 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.