REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9203
Tytuł: Рэпрэзентацыя вобраза Змiцера Жылуновiча ў дакументальнай аповесцi Эрнэста Ялугiна “Без эпiтафii"
Inne tytuły: The image of Dmitry Zhilunovich in the 20th century Belarusian literature: conceptual level and poetics
Autorzy: Nalotowa, Natalla
Słowa kluczowe: artistic interpretation
historical fact
subjective artistic beginning
a documentary novel
social activist
national history
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 311-318
Abstrakt: The author of the article discusses an individual strategy of presenting the image of Dmitry Zhilunovich in the 20th century Belarusian literature (based on a documentary novel “Without an epitaph”). The picture is created by a system of artistic devices which depend on the features of the selected genres. Quotations of archival material, historians’ opinions, friends’ and relatives’ comments and memories built an elementary layer of the text of a documentary.
Afiliacja: Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa
Nota biograficzna: Nalotowa Natalla (Налëтава Наталля) – magister nauk filologicznych, doktorantka Katedry Literatury Białoruskiej, Witebski Państwowy Uniwersyt im. P. M. Maszerawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9203
DOI: 10.15290/bb.2019.11.22
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5211-3926
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_N_Nalotowa_Reprezientacyja_wobraza_Zmiciera_Zylunowicza.pdf200,12 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.