REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9201
Tytuł: Iтальянская тэма ў раманах Анны Накваскi “Лiтоўскi паўстанец” i Я.Т. Папi “Цярнiстым шляхам”
Inne tytuły: Italian themes in Anna Nakwaska’s novel “Powstaniec litewski” and Teresa J. Papi’s “Po ciernistej drodze”
Autorzy: Hładkowa, Hanna
Słowa kluczowe: novel
Italian themes
key concepts
ethnic stereotype
character
plot
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 297-302
Abstrakt: The article discusses Italian themes in the novels of the 19th century Polish women writers Anna Nakvaska (“Powstaniec litewski”) and Teresa Jadwiga Papi (“Po ciernistej drodze”). The author of the article highlights the key concepts of Italian culture that are found in the analyzed literary works, focuses on the specific nature of an ethnic stereotype – the Poles’ idea of the Italian nation, which is reflected in the figurative system of characters (T. J. Papi’s novel “Po ciernistej drodze”) and plots (A. Nakwaska’s novel “Powstaniec litewski”).
Afiliacja: Witebski Państwowy Uniwersytet im. P.M. Maszerawa
Nota biograficzna: Hładkowa Hanna (Гладкова Ганна) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9201
DOI: 10.15290/bb.2019.11.20
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2275-2700
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_H_Hladkowa_Italjanskaja_tema_u_ramanach_Anny_Nakwaski.pdf196,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.