REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9197
Tytuł: Ценные предметы в памятниках белорусской литературы XVI–XVII веков
Inne tytuły: Valuable objects in ancient Belarusian literature
Autorzy: Kazanina, Viola
Słowa kluczowe: valuable objects
art studies
antiquarian practice
ancient Belarusian literature
Renaissance
early Baroque
Data wydania: 2019
Data dodania: 2-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 239-249
Abstrakt: The article describes and analyzes an artistic context of valuable objects in famous texts of ancient Belarusian literature (16th century – the first half of the 17th century) from the perspective of art studies and antiquarian practice. According to the author valuable objects in famous books of ancient Belarusian literature comprise gold and silver coins, pearl and precious stones, inlaid cult objects and weapons, exotic plants and animals, antiquarian books, coats of arms, musical instruments, imported fabrics and luxurious interiors. In the artistic context all above-mentioned objects are symbols of beauty ideals and diversity of the Renaissance and early Baroque in Europe.
Afiliacja: Państwowy Białoruski Uniwersytet Kultury i Sztuki, Mińsk
Nota biograficzna: Kazanina Wiola (Казанiна Вiëла) – magister historii sztuki, doktorant Katedry Białoruskiej i Powszechnej Kultury Uniwersytetu Państwowego Kultury i Sztuki, Mińsk.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9197
DOI: 10.15290/bb.2019.11.16
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1783-9596
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_V_Kazanina_Ciennyje_priedmiety_w_pamiatnikach_bielorusskoj.pdf242,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.