REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9196
Tytuł: Першы беларускi ўнiверсiтэт i беларусазнаўчыя арганiзацыi ў расiйскiх сталiцах (1918–1919 гг.)
Inne tytuły: First Belarusian university and Belarusian organizations in Russian capital cities (1918–1920)
Autorzy: Łabyncew, Jurij
Szczawinskaja, Łarysa
Słowa kluczowe: Belarusian National Commissariat
Belarusian National University
Belarusian Scientific and Cultural Society
Belarusian Free-Economic Society
F.F. Turuk
E.S. Kanczer
Data wydania: 2019
Data dodania: 2-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 223-238
Abstrakt: In the article the process of formation and activities of a number of Belarusian scientific and educational organizations in Moscow and Petrograd are discussed. The organizations were founded in 1918 by the staff of the Belarusian National Commissariat with the help of prominent Russian scientists, world-famous academics and professors. The author focuses on organizational, scientific and pedagogical practice of F.F. Turuk, W.I. Piczeta, D.M. Anuczyna, P.A. Rastorgujewa, M.J. Janczuk and J.S. Kanczer.
Afiliacja: Jurij Łabyncew - Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
Łarysa Szczawinskaja - Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
Nota biograficzna: Łabyncew Juryj (Лабынцев Юрий) – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Instytut Slowianoznawswa Rosyjskiej Akademii Nauk.
Szczawińskaja Łarysa (Шчавiнская Ларыса) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Instytut Slowianoznawswa Rosyjskiej Akademii Nauk (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9196
DOI: 10.15290/bb.2019.11.15
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7900-6143
0000-0002-9385-3509
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_J_Labyncew_L_Szczawinskaja_Pierszy_bielaruski_uniwiersitet.pdf270,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.