REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9194
Tytuł: Энтамалагiчны код традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў: камар
Inne tytuły: Entomological code of the traditional spiritual Belarusian culture: mosquito
Autorzy: Szwed, Ina
Słowa kluczowe: entomological code
image
mosquito
semiotisation
traditional spiritual culture
Belarusian folklore
Data wydania: 2019
Data dodania: 2-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 189-202
Abstrakt: The research is devoted to ethno-semiotic characteristic of an image of a mosquito as a factor of entomological code of the traditional spiritual culture of Belarusian people. It has been shown that in the system of entomological imagery a mosquito is a male erotic symbol, and it correlates with concepts of small, weak, blood, victim, fertility, heat, hedonism, demon. The mosquito correlates with mythological elements: zoological (bird, snake, horse, etc.), dendrological (oak, walnut), demonological (devil), anthropological (saint, nun, tsar, soldier) and other conceptual codes.
Afiliacja: Uniwersytet Państwowy w Brześciu im. A. S. Puszkina
Nota biograficzna: Szwed Ina (Швед Iна) – profesor, doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa i folklorystyki, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa.
Sponsorzy: Гэтае даследаванне праведзена ў межах задання “Зоологический код белорусской традиционной духовной культуры (по записям ХIХ–начала ХХI вв.)”, якое выконваецца па Дзяржаўнай праграме навуковых даследаванняў “Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества”, № дзяржрэгiстрацыi 20160897 ад 13.04.2016 г.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9194
DOI: 10.15290/bb.2019.11.13
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9225-2031
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_I_Szwed_Entamalahiczny_kod.pdf256,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.