REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9192
Tytuł: Архетыповыя вобразы ў паэзii Алеся Барскага
Inne tytuły: Archetypical images in Ales Barski’s poetry
Autorzy: Samatoj, Iryna
Słowa kluczowe: literature of Belarusian-Polish border
author
archetypical images
lyrical poetry
oeuvre
style
Data wydania: 2019
Data dodania: 1-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 159-172
Abstrakt: The author of the article investigates stable archetypes in Ales Barski’s – Belarusian poet – oeuvre. She points out that all archetypical images are subjective, i.e. created through the author’s perception. Ales Barski addressing images of home, forest, matter that traditionally function in Belarusian literature looks for the origin in mythology and folklore. They help to find philosophic-artistic understanding of life, time and creative beginnings. It is emphasized that archetypes perform the function of mental therapy for preoccupied modern mankind.
Afiliacja: Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa
Nota biograficzna: Samatoj Iryna (Саматой Iрына) – magister filologii białoruskiej, badaczka niezwiązana z uczelnią.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9192
DOI: 10.15290/bb.2019.11.11
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5126-6891
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_I_Samatoj_Archietypowyja_wobrazy_u_paezii.pdf221,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.