REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9190
Tytuł: Малыя i мiнiмальныя лiрычныя формы ў беларускай i замежнай лiтаратурах: гiсторыка-культурная перспектыва
Inne tytuły: Small and miniature lyric forms in Belarusian and foreign literature: historical and cultural perspectives
Autorzy: Sadko, Ludmiła
Słowa kluczowe: small and miniature forms
one-line form
mono line
knowledge and study of aphorisms
attraction
Belarusian
Russian and Austrian literature
Data wydania: 2019
Data dodania: 1-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 137-148
Abstrakt: The author of the article discusses the stages in creating aesthetics and poetics in small and miniature lyric forms in Belarusian and foreign literature from antiquity to modern times. On the basis of literature of various periods the author analyzes such forms as “vacuum poetry”, texts with the reduction of formally significant components, texts with one word/sign repeated once or several times, udeterone, or single-liner, monopoem.
Afiliacja: Państwowy Uniwersytet w Brześciu im. A.S. Puszkina
Nota biograficzna: Sadko Ludmiła (Садко Людмiла) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Wydział Filologiczny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9190
DOI: 10.15290/bb.2019.11.09
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5880-1570
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_L_Sadko_Malyja_i_minimalnyja_lirycznyja_formy.pdf225,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.