REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9189
Tytuł: Праблема самаiдэнтыфiкацыi асобы ва ўсходнеславянскiм лiтаратуразнаўстве
Inne tytuły: The problem of personality self-identification in East Slavic literary criticism
Autorzy: Hłazman, Lubou
Słowa kluczowe: self-identity
Belarusian and Russian literary criticism
‘hindered’ identity
character
personality concept
Data wydania: 2019
Data dodania: 1-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 125-135
Abstrakt: In the article the phenomenon of self-identity as a subject of East Slavic literary criticism is discussed. Characteristic features of research on personality and its self-identification in the works of Belorussian and Russian scientists are traced. The author emphasizes the need to develop special theoretical literary works on the problem of self-identification due to its obvious significance and special attention writers’ of fiction direct to it.
Afiliacja: Witebski Państwowy Uniwersytet im. P.M. Maszerawa
Nota biograficzna: Hłazman Lubou (Глазман Любоў) – magister nauk filologicznych, Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9189
DOI: 10.15290/bb.2019.11.08
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5209-3910
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_L_Hlazman_Prablema_samaidentyfikacyi_asoby.pdf212,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.