REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9183
Tytuł: Reform of the Catholic Church
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Słowa kluczowe: reform
Church
Congar
Ratzinger
salvation
reforma
Kościół
Congar
Ratzinger
zbawienie
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 119-127
Abstrakt: The reform of the Church initiated by the Second Vatican Council cannot be equivalent to the change in society dictated by the intellectual development or civilizational progress. The article focuses on the foundation of an authentic reform that touches upon the faith of Christians that, requires continuous deepening and purification and leads to freedom. Subsequently, this freedom with the guidance of the Holy Spirit prompts the faithful to service and forgiveness. The main motive of the Church’s ongoing reform is the salvation of her believers. Therefore, the reform will reach its goals when a great number of the Church’s members, according to God’s plan, will achieve perfect communion with God.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ks. dr hab. ANDRZEJ PRONIEWSKI, prof. UwB – kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, dyrektor Studium Teologii w Białymstoku, redaktor naczelny „Rocznika Teologii Katolickiej” i „Studiów Teologii Dogmatycznej”, członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków Polskich; członek Stowarzyszenia Teologów Fundamentalistów w Polsce, członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, konsultor Rady Naukowej Episkopatu Polski.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9183
DOI: 10.15290/std.2019.05.10
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0382-3646
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_5_2019_A_Proniewski_Reform_of_the_Catholic_Church.pdf183,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.