REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9181
Tytuł: Rola kolegialności i synodalności w budowaniu wspólnoty eklezjalnej w świetle posoborowych dokumentów Kościoła
Inne tytuły: The role of collegiality and synodality in building an ecclesial community in the light of the post-Conciliar documents of the Church
Autorzy: Olszewski, Mieczysław
Słowa kluczowe: collegiality
Collegiality of the Apostles
Saint Paul
synodality
Jerusalem Council
Second Vatican Council
Synod of Bishops
Second Extraordinary Synod of Bishops 1985
Diocesan synod
community – koinonia
kolegialność
Kolegium Apostołów
św. Paweł
synodalność
Sobór Jerozolimski
Sobór Watykański II
Synody Biskupów
II Nadzwyczajny Synod Biskupów 1985
synod diecezjalny
wspólnota – koinonia
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 103-112
Abstrakt: Two concepts of collegiality and synodality regarding the Church took on great significance in the period after the Second Vatican Council, because both these concepts direct our attention to building a church community in a broad sense. This tendency to understand the Church in this way is due to the last popes, Saint Paul VI, St. John Paul II, Benedict XVI and Francis. This new view of the Church as a community is led by both bishops and theologians studying this issue, who point to the great value of community from the highest level of the Church to parish communities. This study show the great value of community for the whole Church.
Afiliacja: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Nota biograficzna: ks. dr hab. MIECZYSŁAW OLSZEWSKI – doktor habilitowany z zakresu teologii pastoralnej, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Studium Teologii w Białymstoku, członek Rady Wydziału PWTW. Autor wielu publikacji z dziedziny teologii pastoralnej oraz teologii pastoralnej Kościołów Wschodnich i publikacji z dziedziny bibliotekarstwa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9181
DOI: 10.15290/std.2019.05.08
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0566-9534
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.