REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9178
Tytuł: Istota Kościoła i kolegialności
Inne tytuły: The essence of the Church and of collegiality
Autorzy: Kaucha, Krzysztof
Słowa kluczowe: collegiality
Church
essence of collegiality
essence of the Church
kolegialność
Kościół
istota kolegialności
istota Kościoła
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 55-68
Abstrakt: The main topic of this paper is a collegiality in the Church in a Catholic perspective. The main purpose is to describe the essence of collegiality in the Church. The first part of this paper is dedicated to the Church of Christ as a ground of collegiality and drives at describing the essence of the Church. On such basis the second part of this paper discusses the essence of collegiality, both: collegiality of the whole Church and collegiality of the Collegium of the Twelve and its successor – the Collegium of the Bishops. In conclusion the author says that collegiality in the Church is strictly connected to the Church’s main attributes: unity, holiness, universality, apostolicity and definitivety. Collegiality in the Church, as all her attributes, is for the Church in the same time a gift and a task, a challenge.
Afiliacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nota biograficzna: ks. KRZYSZTOF KAUCHA, prof. KUL – prezbiter Archidiecezji Lubelskiej; pracownik naukowy Sekcji Teologii Fundamentalnej KUL; autor 2 monografii naukowych, ponad 50 artykułów naukowych, ok. 50 haseł leksykonowych i encyklopedycznych, współredaktor 9 prac zbiorowych i monografii wieloautorskich m.in.: M. Rusecki, J. Mastej, K. Kaucha, Metodologia teologii fundamentalnej, red. J. Mastej, K. Kaucha, Lublin 2019. Jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce i przewodniczącym Komisji Teologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9178
DOI: 10.15290/std.2019.05.05
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3884-763X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_5_2019_K_Kaucha_Istota_Koscioła_i_kolegialnosci.pdf247,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.