REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9176
Tytuł: Struktury kolegialne w Kościele
Inne tytuły: Collegial structures in the Church
Autorzy: Góralski, Wojciech
Słowa kluczowe: Church
synodality
the College of Bishops
effective collegiality
affective collegiality
Kościół
synodalność
Kolegium Biskupów
kolegialność efektywna
kolegialność afektywna
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 19-40
Abstrakt: The phenomenon of collegiality in the Church, a particular fruit of the Second Vatican Council, can undoubtedly be regarded as one of the most significant signs of the times. The principle of collegial operation of the episcopate with its deep biblical roots, which has entered into the life of ecclesiastical community, remains the guarantee of universality and unity. Having its basis both in episcopal ordination and in hierarchical communion, the collegiality of bishops belongs to the structure of the Church, according to the will of its Founder. Collegiality in an exact (effective) meaning, expressing the nature of the Church, is realized only in the College of Bishops with its head in the person of the Roman Pontiff. Like him, also Collegium Episcoporum (with his head) is an entity of supreme, full and universal power in the Church. Apart from collegiality in the strict sense, in the Church there are forms of collegial action as an expression of collegiality in a broader sense (affective collegiality); they reveal the bishops’ concern for other particular Churches and for the universal church. These forms include: the Synod of Bishops, particular synods, bishops’ conferences, participation of bishops in the work of the renewed Roman Curia, visits of bishops ad limina and missionary cooperation. Analysis and reflection on the problems of collegiality makes it possible to see the aspect of synodality, closely related to collegiality, as John Paul II pointed out in motu proprio Novo Millennio ineunte of January 6, 2001, encouraging to deepen this thread of discussion. It seems that the above-mentioned document of the International Theological Commission entitled La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa has become the answer to this suggestion.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: ks. prof. zw. dr hab. WOJCIECH GÓRALSKI – kierownik Zakładu Kościelnego Prawa Rodzinnego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW (uprzednio ATK, od 1995), założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Ius Matrimoniale”, członek kilkunastu Rad Naukowych i Redakcji czasopism naukowych oraz kilku Towarzystw Naukowych, w tym Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, sędzia w Sądzie Biskupim w Płocku. Był profesorem: WSD w Płocku (1970-2012), KUL (1977-1996), PW, Filia w Płocku (1995-2004), UW, Filia w Białymstoku (1991-1993), Uczelni Łazarskiego (1998-2000). W 1993 r. był jednym z negocjatorów konkordatu. Opublikował ponad 1300 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym blisko 30 monografii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9176
DOI: 10.15290/std.2019.05.03
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6548-4120
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_5_2019_W_Goralski_Struktury_kolegialne_w_Kosciele.pdf293 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.