REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9175
Tytuł: I Laici nella Chiesa come costruttori di comunione: La Chiesa antica
Inne tytuły: Lay people in the Church as builders of communion: The ancient Church
Autorzy: Cherubini, Roberto
Słowa kluczowe: clergy
laity
Church of the first centuries
patrology
clero
laicato
Chiesa dei primi secoli
monachesimo egiziano
Chiesa istituzionale
carisma
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Teologii Dogmatycznej, T. 5, 2019, s. 9-18
Abstrakt: The study begins with a brief history of the formation of the concepts and terms of “clergy” and “laity” in the Church of the first centuries, then moving on to analyze the case, considered exemplary, of the relations between the Egyptian monasticism of the IV-V century (lay) and the institutional Church (episcopate). In a situation of strong ecclesial divisions, due to the spread of Christological heresies and the consequent political and ecclesial struggles, the cultural operation implemented by Athanasius of Alexandria meant that the strong popularity and the deep charismatic nature of the lay monastic movement was turned in a valid support to the institutional Church, developing forms of collaboration and complementarity and leaving aside opposing identities and practices. Similarly, albeit with due distinctions, the study analyzes briefly the realities of contemporary ecclesial movements and the resources they represent for the pastoral and missionary potential of the Church in our day. Also in this case, a correct relationship between charism and institution is necessary, not conflicting but complementary and mutually respectful..
Afiliacja: Pontificia Università Urbaniana, Roma
Nota biograficzna: ks. ROBERTO CHERUBINI – patrolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie, administrator parafii św. Krzyża w Terni (Italia). Kapłan diecezjalny, członek Bractwa Misyjnego Wspólnoty św. Egidio. Autor kilku książek, m.in. Conoscere Dio: lettere e altri scritti di Ammonas, Città del Vaticano: Urbaniana University Press, 2011; La strada si fa maestra: imparare dai poveri la lingua della misericordia, Milano: Ancora, 2016.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9175
DOI: 10.15290/std.2019.05.02
ISSN: 2449-7452
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6267-4137
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Teologii Dogmatycznej, 2019, tom 5

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
STD_5_2019_R_Cherubini_I_Laici_nella_Chiesa_come_costruttori_di_comunione.pdf208,22 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.