REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9172
Tytuł: Асэнсаванне прагрэсу ў беларускай жаночай паэзii мiжваеннага перыяду
Inne tytuły: Understanding progress in the Belarusian women poetry in the interwar period
Autorzy: Danilczyk, Aksana
Słowa kluczowe: scientific and technical progress
social progress
culture
gender roles
social mythology
women’s poetry
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 89-100
Abstrakt: The economic industrialization in the 1920s and 1930s influenced the structure of the society. It was also present in fiction, particularly in poetry. In understanding women the concept of progress had certain peculiarities, since it was associated with the changes of social roles women performed. Just examine the works of Z. Bandaryn, E. Pflaumbaum and other authors of Eastern Belarus. They are an evidence that understanding progress was connected with: a) development of science and technology; b) changing (or at least declaring such changes) gender roles and strengthening the position of women in society (in the party) and in literature. However, in female poetry of this period there is lack of reflection, a critical attitude towards the changes in women’s lives, especially with regard to the results of these changes. Progress was understood and portrayed unilaterally without analyzing women’s social status and their position in society.
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Minsk
Nota biograficzna: Danilczyk Aksana (Данiльчык Аксана) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały (starszy pracownik naukowy).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9172
DOI: 10.15290/bb.2019.11.05
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1561-588X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_A_Danilczyk_Asensawannie_prahresu.pdf221,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.