REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9169
Tytuł: Творчасць Васiля Быкава ў экзiстэнцыяльным вымярэннi
Inne tytuły: Vasil Bykov’s oeuvre in existential dimension
Autorzy: Maksimowicz, Waleryj
Słowa kluczowe: existentialism
existential choice
state patriotism
anthropic principle
humanity
inner repentance
biblical archetype
Data wydania: 2019
Data dodania: 28-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 19-33
Abstrakt: In the article works of Belarusian national writer V. Bykov through the prism of existential discourse have been analyzed. An attempt is made to show multidimensionality of an existential-ontological discourse and multiplicity of interpretations of artistically generalized meanings of his works, as well as to reveal the philosophical and aesthetic features of his existential concept of man.
Afiliacja: Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińsk
Nota biograficzna: Maksimowicz Waleryj (Максiмовiч Валерый) – profesor, doktor habilitowany nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut filozofii (główny pracownik naukowy
URI: http://hdl.handle.net/11320/9169
DOI: 10.15290/bb.2019.11.02
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9062-6984
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_W_Maksimowicz_Tworczasc_Wasila_Bykawa.pdf257,18 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.