REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9167
Tytuł: Аксiялагiчна-функцыянальны патэнцыял шляхецкай тэмы ў прозе Яна Баршчэўскага i яго наступнiкаў
Inne tytuły: The axiological and functional potential of the gentry theme proposed by Jan Barszczewski and his followers
Autorzy: Barouka, Wanda
Słowa kluczowe: prose
gentry
axiological potential
functions of literature
idea
artistic image
Data wydania: 2019
Data dodania: 27-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 9-17
Abstrakt: The development of the gentry theme contributes to the aesthetic identification of Belarusian prose. The axiological and functional potential of the gentry theme in Belarusian literature is dynamic. It is also determined by socio-cultural circumstances. J. Barszczewski laid the foundations for a romantic-realistic development of the gentry world, W. Karatkiewicz showed its ambiguity, and L. Rublewska made it poetic, created the myth of Belarusian people as a gentry nation.
Afiliacja: Witebski Uniwersytet Państwowy im. P.M. Maszerowa
Nota biograficzna: Barouka Wanda (Бароўка Ванда) – doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Witebski Państwowy Uniwersytet im. P. M. Maszerawa, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9167
DOI: 10.15290/bb.2019.11.01
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1838-7691
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_W_Barouka_Aksiialahiczna-funkcyjanalny_patencyjal.pdf202,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.