REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9151
Tytuł: Kolor w opisie postaci (na podstawie Drogi do nikąd Aleksandra Grina)
Inne tytuły: Color in human’s characteristic (on Way to Nowhere by Alexander Grin)
Autorzy: Chomko, Jolanta
Słowa kluczowe: Grin
idiolekt pisarza
semantyka barw
kolorystyka bohaterów
idiolect
color semantics
characters’ colors
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 301-320
Abstrakt: Color is one of the artistic means, by which text can be perceived as an artistic whole. The aim of this paper is to analyze the names of colors used to describe human space in Way to nowhere by Alexander Grin. The color nominations refer to description of human external appearance and clothing. They are expressed by one-word names (красный, белый), names derived from them (покраснеть, почернеть) and compound words (черноволосый, черноусый). In order to define the human color space, the author used 137 lexemes, which belong to serval color fields: красный, белый, черный, серый, желтый, синий and зеленый. Undoubtedly, all of them express national and individual priorities.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
E-mail: j.chomko@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9151
DOI: 10.15290/sw.2019.19.21
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0289-7221
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_J_Chomko_Kolor_w_opisie_postaci.pdf272,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.