REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9148
Tytuł: Репрезентацiя емоцiй групи «Спiвчуття» в українськiй мовнiй картинi свiту
Inne tytuły: The representation of emotions of the group «compassion» in the Ukrainian language world picture
Autorzy: Нiколаєнко, Лариса
Słowa kluczowe: концептуалiзацiя
дескрипцiя
репрезентацiя емоцiй
мовна картина свiту
асоцiативнi образи
conceptualization
description
representation of emotions
language picture of the world
associative images
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 349-360
Abstrakt: Analyzing co-occurrence of nouns naming emotions of the group «Compassion» with other words as registered in the Ukrainian national linguistic corpus, the author provides the description of these emotions in the world picture of Ukrainian: their outer and inner manifestations, intensity, duration, thermal and quantitative characteristics as well as their assessment. Also, she describes the conceptualization of emotions of the group «Compassion» in Ukrainian language consciousness.
Afiliacja: Iнститут мовознавства iм. О.О. Потебнi, Нацiональної Академiї Наук України, Вiддiл слов’янських мов
E-mail: larysanik@ukr.net
URI: http://hdl.handle.net/11320/9148
DOI: 10.15290/sw.2019.19.24
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2834-1208
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_L_Nikolaênko_Reprezentaciâ_emocij_grupi_«Spivčuttâ».pdf250,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.