REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9147
Tytuł: Koncept młodość w utworach poetyckich staroobrzędowców z regionu augustowskiego
Inne tytuły: The concept youth in the Old Believers’ poetry from Augustow region
Autorzy: Pawlaczyk, Angelika
Słowa kluczowe: koncept młodość
utwory poetyckie
staroobrzędowcy
dwujęzyczność
the concept youth
poetry
the Old Believers’
bilingualism
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 361-372
Abstrakt: The Old Believer’s in Poland live in three regions: Augustów, Suwałki and the Mazurian Lakeside. In one of them (the Augustow region) there are people, who have developed their own system of transcription of the Russian dialect to create their memorable texts. Nowadays it is the only literature in the Old Believers’ community. This specific kind of poetry is a very important source of knowledge about history, culture and traditions minority group. Because of the specific self-made system of transcripion and themes related to the local community, the poems uniqe. Moreover, they are also interesting because of their thematic diversity, containing many popular folk topics. One of them is the theme of youth. The concept of “youth” evokes many associations among the representatives of the older generation. The local poets writing about the past rely on their own observations and present only its positive aspects.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Katedra Języków Słowiańskich
E-mail: a_pawlaczyk@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9147
DOI: 10.15290/sw.2019.19.25
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4629-8952
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_A_Pawlaczyk_Koncept_mlodosc_w_utworach_poetyckich_staroobrzedowcow.pdf223,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.