REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9145
Tytuł: Вербализация концепта «народ» в программных материалах политических партий
Inne tytuły: Verbalization of the concept of “nation” in program materials of political parties
Autorzy: Szymula, Robert
Słowa kluczowe: дискурс
политический дискурс
программные материалы
предвыборные материалы
политическая партия
концепт
discourse
political discourse
program materials
election materials
political party
concept
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 387-399
Abstrakt: The article is devoted to the analysis of the concept of “nation” characteristic for Russian political discourse, verbalized in electoral programs of the largest political parties. The realization of this concept of “nation” is served by various lexical units (neutral and related to emotional connotations). Various characteristics of the concept are updated in the awareness of voters. They refer to fundamental values, to basic psychological needs of every citizen, to patriotic feelings. The examined attributes are related to the structure of program materials: political parties build the picture of reality in the country based on the contrasts: “bad situation today – improvement in the future when the party wins the election”, what can affect the emotions of the recipients.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
E-mail: r.szymula@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9145
DOI: 10.15290/sw.2019.19.27
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4879-4554
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_R_Szymula_Verbalizaciâ_koncepta_«narod».pdf227,28 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.