REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9144
Tytuł: Духовно-нравственные ценности в структуре Российских медиатекстов (на примере газеты Известия)
Inne tytuły: Spiritual and moral values in the structure of Russian media texts (on the example of the newspaper Izvestia)
Autorzy: Wasiluk, Joanna
Słowa kluczowe: духовно-нравственные ценности
глобализация
кризис ценностей
средства массовой информации
общество
spiritual and moral values
globalization
crisis of values
media
society
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 401-411
Abstrakt: The development of civilization and related transformation processes in society are affected the system of spiritual and moral values. As a result of intense and rapid changes in the end of the 20th – beginning of the 21st century connected with globalization, completely new values began to appear, those previously established ones were enriched and new spiritual and moral values were formed as a result of a combination of traditional and new values. In connection with the growing processes of globalization, the issue of spiritual and moral values that are being spread in the media today has become very topical, especially considering that it is the mass media that play a very significant role in the struggle to preserve national and cultural identity. Therefore, the essence of our analysis constitutes of issues relating to the values that the authors of Russian media texts are guided by, the frequency of their mentioning according to the context.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Rusycystyki
E-mail: j.wasiluk@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9144
DOI: 10.15290/sw.2019.19.28
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8994-8177
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_J_Wasiluk_Duhovno-nravstvennye_cennosti_v_strukture_Rossijskih_mediatekstov.pdf240,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.