REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9141
Tytuł: Гибнущая Атлантида народной жизни в романе Романа Сенчина Зона затопления
Inne tytuły: Peasant disappearing atlantis in the novel of Roman Senchin’s The Zone of Submersion
Autorzy: Zdanowicz, Iwona
Słowa kluczowe: Роман Сенчин
новый реализм
Зона затопления
Богучанская ГЭС
экологические проблемы
Roman Senchin
new realism
The Zone of Submersion
Boguczanska hydroelectric power plant
ecological problems
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 279-300
Abstrakt: This paper presents the current ecological situation in Siberia. The Zone of Submersion becomes the continuation of Valentin Rasputin’s Farewell to Matyora, transformation of its problems (using other artistic terms) into the future, at the beginning of the twenty-first century. Senchin depicts how villages are being submerged and writes about the displacement of population inhabiting flood plains on a macro scale. Senchin’s novel is a kind of document on the flooding zone and the construction of Boguczanska hydroelectric power plant on the Angara River. The author draws his reader’s attention to the fact that although the progress of civilization gives man new possibilities, he faces unprecedented choices and difficulties. Due to the displacement people lose their homes and lands, cultural monuments disappear under water. Thus, social issues are inseparably linked to the problem of ecology.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
E-mail: iwona.zdanowicz@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9141
DOI: 10.15290/sw.2019.19.20
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5304-8110
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_I_Zdanowicz_Gibnuŝaâ_Atlantida_narodnoj_žizni.pdf313,14 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.