REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9138
Tytuł: Гендарныя праблемы i беларуская жаночая паэзiя другой паловы ХХ ст.
Inne tytuły: Gender issues Belarus and women’s poetry of the second half of the XX century
Autorzy: Шматкова, Iрына
Słowa kluczowe: жаночая паэзiя
гендар
унутраны свет жанчыны
women’s poetry
gender
inner world of women
Data wydania: 2019
Data dodania: 21-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 239-252
Abstrakt: The article traces the emergence and functioning of the term “female” poetry in Belarusian literary criticism, examines the current state of this problem related to the adoption of gender theory and the understanding of Belarusian female lyrics through the prism of gender issues. An analysis is also made of the peculiarities of the female worldview in the works of outstanding Belarusian poetesses of the second half of the 20th century. The study outlines the prospects for the development of the ”female” issue related to the need for a comprehensive analysis of the works, taking into account all the personality characteristics of the author, which cannot be limited only by gender or gender.
Afiliacja: Беларускi дзяржаўны эканамiчны ўнiверсiтэт, Факультэт мiжнародных бiзнес-камунiкацый, Кафедра беларускай i рускай моў
E-mail: i.shmatkova@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9138
DOI: 10.15290/sw.2019.19.17
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0842-5460
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_I_Šmatkova_Gendarnyâ_problemy_i_belaruskaâ_žanočaâ_paèziâ.pdf241,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.