REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9134
Tytuł: Переломний перiод у життi лiтературного Львова
Inne tytuły: Critical period in literary life of Lviv
Autorzy: Poliszczuk, Jarosław
Słowa kluczowe: письменник
лiтературне життя
тоталiтарна влада
мемуари
соцреалiзм
writer
literary life
totalitarian power
memoirs
socrealism
Data wydania: 2019
Data dodania: 19-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 177-191
Abstrakt: The article is about special cultural situation, which was in Lviv during 1939–1941 years in connection with liquidation of Polish state and soviet annexation of Galicia. In October 1939 began the process of merger of three ethnic writers’ groups (Polish, Ukrainians and Jewish) in one organization which was called The Union of Soviet Writers. From the other point of view, the main characteristics of the situation was fear, horror and death threat, which each author felt on its own way. Appealing to the memoirs of Ukrainian and Polish writers, we can talk about unexampled moment and also about pressing of creative individuality of author by the totalitarian power.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Zakład Ukrainistyki
E-mail: yaropk@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9134
DOI: 10.15290/sw.2019.19.13
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9081-7900
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_J_Poliszczuk_Perelomnij_period_u_žitti_literaturnogo_Lʹvova.pdf256,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.