REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9131
Tytuł: Две малые литературные формы Флориана Чарнышевича как явление литературной жизни аргентинской полонии
Inne tytuły: Two small literary forms of Florian Czarnyszewicz as a phenomenon in the literary life of the Argentine Polonia
Autorzy: Янишевский, Александр
Słowa kluczowe: литература
эмиграция
война
аргентинская полония
общественная деятельность
родная земля
малая литературная форма
literature
exile
war
Argentine Polonia
social activity
homeland
small literary form
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 75-87
Abstrakt: The article is about two stories by Florian Czarnyszewicz, written to them at the end of their lives on the subject of Argentine Polonia, to which he devoted his entire social activity. Biblical themes have been invented in the small literary forms of the writer. A short comparison was made with the works of other writers, in particular with Mikhail Sholohov. Reflections on the usefulness of exploring the small literary forms of the writer before the great ones were quoted.
Afiliacja: Издательско-полиграфический институт, КПИ им. Игоря Сикорского, Кафедра Издательского дела и редактирования
E-mail: janiszewski@mail.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/9131
DOI: 10.15290/sw.2019.19.06
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2198-2336
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_A_Âniševskij_Dve_malye_literaturnye_formy_Floriana_Čarnyševiča.pdf242,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.