REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9126
Tytuł: Robert Szymula, Лингвопрагматические аспекты современного газетного политического дискурса (на материале русского языка), Wydawnictwo Prymat, Białystok 2018, 351 ss.
Autorzy: Сидорович, Зоя
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 435-437
URI: http://hdl.handle.net/11320/9126
DOI: 10.15290/sw.2019.19.30
ISSN: 1642–557X
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.