REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9122
Tytuł: Художественное произведение в идеологическом контексте литературной критики
Inne tytuły: Artwork in the ideological context of literary critique
Autorzy: Говорухина, Юлия
Słowa kluczowe: литературная критика
идеологический дискурс
интерпретация
современная литература
literary critique
ideological discourse
interpretation
modern literature
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 19, 2019, s. 35-47
Abstrakt: Critical judgments are forms of political and ideological statements. Criticism assigns new and already known literary facts, meaning them as “own”, “foreign”, “classical”, “folk”, etc. The analysis of the literary critique of the “patriots” reveals a specific communication, which is carried out both between the critic and the reader, and between the critic and discourse. There is a doctrine that determines the way of seeing the world, the way of ordering reality and is manifested in the conscious and unconscious rules of speaking about the facts of literature, in cognitive presuppositions that generate patriotic texts. This is the perception of literary-critical activity as a struggle with a sophisticated “enemy”, thinking by opposition, the assumption of catastrophic consequences in the case of the victory of “alien” ideology, accusatory way of talking about “alien”.
Afiliacja: Сибирский федеральный университет, Кафедра журналистики и литературоведения, Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде, Кафедра русского языка
E-mail: yuliya govoruhina@list.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/9122
DOI: 10.15290/sw.2019.19.03
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2675-5909
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2019, tom 19

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_19_2019_Û_ Govoruhina_Hudožestvennoe_proizvedenie_v_ideologičeskom_kontekste.pdf226,35 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.