REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9116
Tytuł: Sytuacja materialno-bytowa mieszkańców Białostocczyzny w okresie gomułkowskim (1957–1970)
Inne tytuły: The material and living conditions of the inhabitants of the Białystok region in the period of Gomułka (1957–1970)
Autorzy: Markiewicz, Marcin
Słowa kluczowe: Białostocczyzna
lata sześćdziesiąte
społeczeństwo
gospodarka
handel
mieszkania
Białystok region
the sixties
society
economy
trade
apartments
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 217-236
Abstrakt: Celem artykułu jest zbadanie warunków materialnych mieszkańców województwa białostockiego w latach 1957–1970 oraz różnic między sytuacją na Białostocczyźnie a ogólnopolskimi wskaźnikami zarobków, wydatków, spożycia, zaopatrzenia i warunków mieszkaniowych – wszystkie kształtowały się na niekorzyść prowincji. Analizie poddano również zachowania i nastroje społeczeństwa regionu w realiach gospodarki niedoboru.
The objective of the article is to examine the material conditions of the Białystok Province in the years 1957–1970, as well as the differences between the situation in the Białystok region and national rates of salaries, expenses, consumption, provision and accommodation: they all developed to the disadvantage of the province. The analysis also covers behaviors and attitudes of the community in the region in the reality of deficit economy.
Nota biograficzna: Marcin Markiewicz – dr, historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii: Kolektywizacja wsi w województwie białostockim 1948–1956 (Białystok 2010) oraz Odwilż na prowincji. Białostocczyzna 1956–1960 (Białystok 2019).
E-mail: marcin.markiewicz@ipn.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9116
DOI: 10.15290/sp.2019.27.10
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1643-7082
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_M_Markiewicz_Sytuacja_materialno-bytowa_mieszkancow_Biaiostocczyzny.pdf162,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.