REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9114
Tytuł: Pierwszy rok niepodległości – Ziemia Sokólska
Inne tytuły: The first year of independence: Sokółka Land
Autorzy: Maksimiuk, Diana
Słowa kluczowe: Sokółka
niepodległość
administracja
Sejm Ustawodawczy
independence
administration
the Legislative Sejm
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 177-195
Abstrakt: W listopadzie 1918 r. przyszłość Ziem Wschodnich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej stała pod znakiem zapytania. Tak było m.in. z położoną w guberni grodzieńskiej carskiej Rosji Sokólszczyzną, która w czasie I wojny światowej znalazła się pod niemiecką okupacją. Niemcy ustąpili z niej dopiero pod koniec kwietnia 1919 r. i wtedy też zajęły ją polskie oddziały. Rozpoczął się wówczas, w bardzo trudnych warunkach, proces tworzenia na tym obszarze państwowości polskiej.
In November 1918, the future of the Eastern Lands of the pre-partition Commonwealth was a question mark. It was a case, for example, of the Sokółka area located in the Grodno Governorate of tsarist Russia, which found itself under the German occupation during World War I. The Germans did not leave it until the end of April 1919, and then it was taken over by Polish troops. It was then that the process of creating the Polish statehood in this area, in very difficult circumstances, commenced.
Nota biograficzna: Diana Maksimiuk – absolwentka historii (2005) i prawa (2006) Uniwersytetu w Białymstoku; doktor nauk prawnych (2012); laureatka III edycji konkursu Fundacji Aurea Demokratia na najlepszą pracę magisterską dotyczącą parlamentaryzmu staropolskiego; autorka monografii Rok 1956 w Polsce: sądy, prokuratury, prawo karne (Białystok 2016); obecnie pracownik Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku
E-mail: diana.maksimiuk@ipn.gov.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9114
DOI: 10.15290/sp.2019.27.08
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7935-1879
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_D_Maksimiuk_Pierwszy_rok_niepodleglosci.pdf158,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.