REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9112
Tytuł: Towarzystwo Otwierania i Utrzymywania Bibliotek Publicznych w Białymstoku (1907–1915)
Inne tytuły: The Society for Opening and Maintaining Public Libraries in Białystok (1907–1915)
Autorzy: Wróbel, Wiesław
Słowa kluczowe: historia bibliotek w Polsce
organizacje społeczne w Rosji po 1905 r.
Towarzystwo Otwierania i Utrzymywania Bibliotek Publicznych w Białymstoku
history of libraries in Poland
community organizations in Russia after 1905
Society for Opening and Maintaining Public Libraries in Białystok
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 125-163
Abstrakt: Odnalezienie nieznanych materiałów archiwalnych dotyczących założenia Towarzystwa Otwierania i Utrzymywania Bibliotek Publicznych w Białymstoku z 1907 r. oraz jego funkcjonowania, a także drukowanej wersji statutu tego Towarzystwa, pozwoliło na ponowne przyjrzenie się zagadnieniu początków bibliotekarstwa publicznego w Białymstoku. Artykuł ten stanowi próbę bardziej szczegółowej rekonstrukcji okoliczności powstania Towarzystwa i jego funkcjonowania przed 1915 r. na podstawie nowych źródeł historycznych.
Finding unknown archival materials referring to the foundation of the Society for Opening and Maintaining Public Libraries in Białystok of 1907 as well as its functioning, and also the printed version of the status of the Society, allowed us to review the issue of the origins of public libraries in Białystok. The article is an attempt at a more specific reconstruction of the circumstances of the Society’s foundation and its functioning before 1915 on the basis of new historical sources.
Nota biograficzna: Wiesław Wróbel – mgr, historyk, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Pracowni Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, którego zainteresowania badawcze dotyczą głównie Białegostoku i Białostocczyzny.
E-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9112
DOI: 10.15290/sp.2019.27.06
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4673-5761
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_W_Wrobel_Towarzystwo_Otwierania_i_Utrzymywania_Bibliotek.pdf287,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.