REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9109
Tytuł: Francuzi w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
Inne tytuły: The French in the 17th-century Polish-Lithuanian Commonwealth
Autorzy: Michalczuk, Agnieszka
Słowa kluczowe: Francja
Rzeczypospolita
wiek XVII
stosunki polsko-francuskie
cudzoziemcy w Polsce
szlachta
France
the Polish-Lithuanian Commonwealth
the 17th century
Polish-French relations
foreigners in Poland
nobility
Data wydania: 2019
Data dodania: 15-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 61-74
Abstrakt: XVII wiek był okresem, w którym nastąpił wzrost zainteresowania Francuzów Rzeczypospolitą. Jednym z powodów było przybycie nad Wisłę Ludwiki Marii Gonzagi. Stosunki Polaków z przybyszami układały się w sposób zmienny. Dopóki zadowalali się niskimi urzędami i nie interesowali sprawami politycznymi, byli mile widziani w kraju. Gdy zaczęli ingerować w politykę, spadała na nich fala krytyki. Dotyczyło to również królowej. Niemniej jednak, francuscy podróżnicy w swoich relacjach rzadko opisywali przypadki agresji ze strony Polaków. Wręcz przeciwnie, pisali raczej o życzliwości i gościnności gospodarzy.
The 17th century was a period when the French became more interested in the Polish-Lithuanian Commonwealth. One of the reasons was Marie Louise Gonzaga’s arrival in Poland. The relations between the Poles and the newcomers were changeable. As long as they were satisfied with low offices and were not interested in political affairs, they were welcomed in the country. When they began to intervene in politics, they met a wave of criticism. This also referred to the queen. Nevertheless, French travellers seldom described in his accounts examples of aggression on the part of the Poles. On the contrary, they wrote about the hosts’ kindness and hospitality.
Nota biograficzna: Agnieszka Michalczuk – doktorantka na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB
E-mail: agamichalczuk@vp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9109
DOI: 10.15290/sp.2019.27.03
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3791-4335
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_A_Michalczuk_Francuzi_w_XVII_wiecznej_Rzeczypospolitej.pdf137,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.