REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9106
Tytuł: Wieszczka w świecie starożytnych Germanów. Studium porównawcze
Inne tytuły: Seeress in the world of ancient Germanic peoples. A comparative study
Autorzy: Janiszewska-Sieńko, Daria
Słowa kluczowe: wieszczka
Weleda
Germanie
Tacyt
różdżki
seeress
Veleda
Germanic peoples
Tacitus
wands
Data wydania: 2019
Data dodania: 14-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 27, 2019, s. 7-23
Abstrakt: Niniejszy artykuł jest próbą zaprezentowania funkcji germańskiej wieszczki na tle podobnych stanowisk wśród innych społeczeństw antycznych z uwzględnieniem źródeł rzymskich i staronordyckich, pisanych i archeologicznych. Głównym celem tego studium jest usytuowanie wieszczki w szerszym kontekście kulturowym i próba odpowiedzi na pytanie, czy źródła rzymskie na ten temat są precyzyjne i wiarygodne.
This article is an attempt at presenting the function of the Germanic seeress in the context of similar positions among other ancient societies, including Roman and Old Norse sources, both written and archeological. The main objective of the study is to situate the seeress in a broader cultural context and an attempt to answer the question if the Roman sources on the subject are precise and credible.
Nota biograficzna: Daria Janiszewska-Sieńko – doktor nauk humanistycznych i adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim; wykładowca i miłośniczka antyku grecko-rzymskiego; specjalizuje się w historii starożytnej okresu cesarstwa rzymskiego, czego owocem była książka i artykuły na temat wojny domowej w latach 193–197 r. w Rzymie. Ostatnio poszerzyła swoje zainteresowania o północne Barbaricum i jego relacje z Rzymem.
E-mail: d.janiszewska-sienko@ih.uz.zgora.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9106
DOI: 10.15290/sp.2019.27.01
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7110-7337
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2019, tom XXVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_27_2019_D_Janiszewska-Sienko_Wieszczka_w_swiecie_starozytnych_Germanow.pdf155,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.