REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9079
Tytuł: Projektowanie otwartości – wyzwanie nie tylko dla nauki
Inne tytuły: Designing openness – a challenge not only for science
Autorzy: Sztop-Rutkowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: otwarte dane
otwarta administracja publiczna
wolna kultura
dobro wspólne
Internet
open data
open government
free culture
commons
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 165-182
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Coraz częściej można usłyszeć o polityce otwartości nie tylko w sferze nauki, ale również w zarządzaniu, edukacji czy rozwoju gospodarczym. Warto zastanowić się, dlaczego zwraca się uwagę na otwieranie danych zasobów publicznych. Jakie korzyści mamy z tego procesu jako obywatele czy klienci? W artykule zaprezentowano politykę otwartości jako element nowej kultury. Przedstawiono również przykłady prowadzenia polityki otwartości z Polski i innych krajów w kontekście zasobów publicznych, edukacji i gospodarki.
Increasingly, we not only hear about the politics of openness in the context of science but also in the context of city management, education and economic development. It is worth considering why it is worth opening data and various public resources. What benefits do we have as citizens or clients? In my article, I present the policy of openness as an element of a new culture. Interesting examples from Poland are presented, as well as from other countries to pursue an openness policy in the context of public resources, education and the economy.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Socjologii i Kognitywistyki
E-mail: k.sztop@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9079
DOI: 10.15290/50latBU.2019.11
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.
Materiały konferencyjne (ISoc)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Sztop-Rutkowska_Projektowanie_otwartosci.pdf242,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.