REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9075
Tytuł: Biblioteka – centrum edukacyjne czy miejsce spotkań. Hybryda przestrzeni w bibliotekach akademickich
Inne tytuły: Library – educational center or meeting place. Space hybrids in academic libraries
Autorzy: Starek, Anna
Piech, Magdalena
Słowa kluczowe: biblioteka akademicka
społeczeństwo informacyjne
centrum edukacyjne
użytkownik
architektura biblioteki
przestrzeń biblioteczna
academic library
information society
educational center
user
library architecture
library space
Data wydania: 2019
Data dodania: 8-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 105-120
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest próba ustalenia funkcji współczesnej zmodernizowanej biblioteki akademickiej, a zwłaszcza roli przestrzeni bibliotecznych. Na podstawie literatury przedmiotu oraz informacji zawartych na stronach domowych wybranych bibliotek (polskich i światowych) wskazano na przenikanie się przestrzeni edukacyjnej i towarzyskiej. Prezentowane oferty wskazują, że obecnie biblioteki akademickie pełnią zarówno rolę centrum edukacyjnego, jak i stanowią miejsce spotkań ich użytkowników.
The article attempts to determine the function of a modernized academic library, especially the role of library spaces. The analysis of the information available in the literature and that gathered from selected library websites (Polish and foreign) shows that the educational and social spaces intermingle. The presented cases indicate that academic libraries today function both as educational centers and meeting places of their users.
Afiliacja: Anna Starek - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Biblioteka Główna
Magdalena Piech - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Biblioteka Główna
E-mail: Anna Starek: anna.starek@up.lublin.pl
Magdalena Piech: magdalena.piech@up.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9075
DOI: 10.15290/50latBU.2019.07
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Starek_M_Piech_Biblioteka_centrum_edukacyjne_czy_miejsce_spotkan.pdf125,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.