REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9065
Tytuł: Kronika Katedry Filozofii i Historii Prawa (rok 2018)
Inne tytuły: Chronicle of the Department of Philosophy and History of Law
Autorzy: Łysko, Marcin
Data wydania: 2019
Data dodania: 7-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 18, Z. 1, 2019, s. 181-185
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: marcin.lysko@uwb.edu.pl
Opis: Kronika przedstawia osiągnięcia naukowe pracowników i doktorantów byłej Katedry Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej, w miejsce której w 2016 r. utworzono Katedrę Filozofii i Historii Prawa oraz Katedrę Prawa Rzymskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9065
DOI: 10.15290/mhi.2019.18.01.11
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2789-4679
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2019, tom XVIII, Z. 1
Varia (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_18_1_2019_M_Lysko_Kronika_Katedry_Filozofii_i_Historii_Prawa.pdf90,72 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.