REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9057
Tytuł: Finansowanie publiczne infrastruktury sportowej a pomoc publiczna
Inne tytuły: Public Financing of Sport Infrastructure versus State Aid
Autorzy: Niwiński, Radosław
Słowa kluczowe: state aid
sport infrastructure
sports club
local authority
pomoc publiczna
infrastruktura sportowa
klub sportowy
samorząd terytorialny
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 129-140
Abstrakt: The main objective of this article is to present an overall insight into the legal aspects related to public financing of a sport infrastructure in Poland. The research strives to draw attention to the importance of public financing in the sports sector and also to ensure a small breakthrough in the administrative process of granting and applying for state aid funds. The author highlights the possible negative implications of mistakes in the state aid scheme, in particular connected with the potential recovery of incompatible aid. The article includes theoretical and practical issues related to the rules of state aid in sports sector. The research is intended to propose an interpretation and application of the current state aid law in light with CJEU jurisdiction and the Commission’s decision-making practices. In the opinion of the researcher the final implications contribute to the better protection of the joint interest of Polish sports clubs and public authorities and to minimalization of the potential risk of EU sanctions.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Nota biograficzna: Radosław Niwiński – doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
E-mail: rniwinski@op.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9057
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.10
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9280-8239
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_R_Niwinski_Finansowanie_publiczne_infrastruktury_sportowej.pdf2,8 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.