REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9055
Tytuł: Pomoc udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako wartość dopełniająca prawną instytucję współdziałania w samorządzie terytorialnym
Inne tytuły: Aid Provided by Local Self-government Units as Value Complementing Legal Institution of Cooperation in Self-government
Autorzy: Ofiarska, Małgorzata
Słowa kluczowe: local self-government
cooperation
partnership
aid in kind and financial aid
self-government budget
samorząd terytorialny
współdziałanie
partnerstwo
pomoc rzeczowa i finansowa
budżet samorządowy
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 99-114
Abstrakt: Providing mutual financial aid and aid in kind by entities of the local self-government sector (local self-government units, their unions and associations) are conceptually related to the legal institution of cooperation in the sector. This work includes the analysis and evaluation of legal regulations, doctrine and judicial practice in scope of this least institutionalized form of cooperation. It has been determined that an entity providing such aid freely decides on its form and value, but in case of providing the aid it is obliged to follow the rules and mode defined by legislators. In the resolution the decision making body of the entity providing the aid in general defines the aid value and the task for which the aid is to be dedicated. The decisions shall be specified in the agreement signed between executive organs, the aid granting and the aid receiving entities respectively. The act reserves that the financial aid may only be in a form of a designated subsidy from the budget. The aid in kind may have more universal forms, e.g. transfer of a specific thing, performance of work or services. The provision of aid is a specific form of cooperation in the local self-government sector, and simultaneously it has a crucial impact on the protection and conservation of fundamental values giving base for the concept and functioning of self-government unions, such as: self-reliance, subsidiarity, decentralization, sense of solidarity with other self-government unions, responsibility and the formation of partner relations acting in common interest.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Nota biograficzna: Małgorzata Ofiarska – profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
E-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9055
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.08
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5311-0201
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_M_Ofiarska_Pomoc_udzielana_przez_jednostki_samorzadu_terytorialnego.pdf3,9 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.