REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9054
Tytuł: Aksjologia prawa finansowego
Inne tytuły: Axiology of Financial Law
Autorzy: Zaremba, Joanna
Słowa kluczowe: axiology
financial law
public finances
aksjologia
prawo finansowe
finanse publiczne
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 89-98
Abstrakt: Financial law is a separate, autonomous and interdisciplinary field of law that has evolved from administrative law. The subject of this area of law are primarily public finances based on a number of principles and institutions that have the right to perform public financial operations. The catalogue of public values under financial law is, however, open because the law is constructed in terms of certain values and their protection. It should be emphasized that the law indicates the proper system of values, in which human dignity and freedom are the most important. These values are the source of all rights, including financial law. The subject of axiology is the relationship between these values and the legal normative system. The purpose of this article is to apply broadly understood general and academic financial law, in the theoretical aspect and terms of functions and details. In the case of financial law, axiology focuses mainly on the essence and public values contained in financial law, while it can be considered that the catalogue of public values under financial law is open.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku, Polska
Nota biograficzna: Joanna Zaremba – magister administracji i bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
E-mail: joazar91@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9054
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.07
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7324-2615
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_J_Zaremba_Aksjologia_prawa_finansowego.pdf2,37 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.