REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9054
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorZaremba, Joanna-
dc.date.accessioned2020-05-06T08:46:00Z-
dc.date.available2020-05-06T08:46:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationBiałostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 89-98pl
dc.identifier.issn1689-7404-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9054-
dc.description.abstractFinancial law is a separate, autonomous and interdisciplinary field of law that has evolved from administrative law. The subject of this area of law are primarily public finances based on a number of principles and institutions that have the right to perform public financial operations. The catalogue of public values under financial law is, however, open because the law is constructed in terms of certain values and their protection. It should be emphasized that the law indicates the proper system of values, in which human dignity and freedom are the most important. These values are the source of all rights, including financial law. The subject of axiology is the relationship between these values and the legal normative system. The purpose of this article is to apply broadly understood general and academic financial law, in the theoretical aspect and terms of functions and details. In the case of financial law, axiology focuses mainly on the essence and public values contained in financial law, while it can be considered that the catalogue of public values under financial law is open.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2pl
dc.subjectaxiologypl
dc.subjectfinancial lawpl
dc.subjectpublic financespl
dc.subjectaksjologiapl
dc.subjectprawo finansowepl
dc.subjectfinanse publicznepl
dc.titleAksjologia prawa finansowegopl
dc.title.alternativeAxiology of Financial Lawpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bsp.2020.25.01.07-
dc.description.Emailjoazar91@gmail.compl
dc.description.BiographicalnoteJoanna Zaremba – magister administracji i bezpieczeństwa narodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku, Polskapl
dc.description.referencesBoć J., Lisowski P., Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.pl
dc.description.referencesChochowski K., Aksjologia w prawie administracyjnym, (w:) J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesChojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017.pl
dc.description.referencesDębowska-Romanowska T., Finanse publiczne w Konstytucji – podsumowanie dotychczasowego doświadczenia czy nowe otwarcie ku zmianom?, (w:) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.pl
dc.description.referencesGomułowicz A., Zasada aequitas a orzecznictwo podatkowe sądownictwa administracyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, z. 1.pl
dc.description.referencesGuziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Warszawa 2012.pl
dc.description.referencesKrawczyk-Sawicka A., Reguła ustawowego nakładania podatków i ciężarów publicznych w świetle art. 217 Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2.pl
dc.description.referencesLanger M., O słusznym rozkładzie ciężaru podatkowego w państwie, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 1.pl
dc.description.referencesLitwińczuk H. (red.), Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Warszawa 2008.pl
dc.description.referencesMajchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 2011.pl
dc.description.referencesMałecki J., Przełożenie reguły „Lex falsa lex non est” w prawie podatkowym, (w:) I. Czaja-Hliniak (red.), Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, Kraków 2012.pl
dc.description.referencesMieszkała K., Znaczenie zasady legalizmu w procesie planowania wydatków budżetowych gminy, (w:) J. Korczak (red.), Województwo-region-regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław 2013.pl
dc.description.referencesMoździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, Warszawa 2009.pl
dc.description.referencesNita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2013.pl
dc.description.referencesOsiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011.pl
dc.description.referencesPałecki K., Prawoznawstwo. Zarys wykładu, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesPodsiad A., Pszczołowski T., Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983.pl
dc.description.referencesRomer M.T., Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej, (w:) Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003.pl
dc.description.referencesStawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2000.pl
dc.description.referencesSzczepańska I., Opodatkowanie osób fizycznych w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej, „Ius Novum” 2015, nr 1.pl
dc.description.referencesSzołno-Koguc J., Konstytucyjna regulacja ogólnych zasad finansów publicznych, (w:) P. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok 2010.pl
dc.description.referencesZieliński R., Tworzenie prawa podatkowego w Polsce w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego, (w:) P. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok 2010.pl
dc.description.referencesZimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.pl
dc.description.volume25-
dc.description.number1-
dc.description.firstpage89pl
dc.description.lastpage98pl
dc.identifier.citation2Białostockie Studia Prawniczepl
dc.identifier.orcid0000-0001-7324-2615-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_J_Zaremba_Aksjologia_prawa_finansowego.pdf2,37 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.